In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Fastsatt planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel

Forslag til planprogram for Tranøy kommune har tidligere vært lagt ut til høring – offentlig ettersyn i tidsrommet 18.12 13 – 31.01 14.
Tranøy kommunestyre har i møte 25.2 14 sak 4/14 vedtatt «Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel (2015-2027) i parallell prosess med utarbeiding av interkommunal kystsoneplan (Kystplan Midt- og Sør-Troms)».

Planprogrammet vil være retningsgivende for videre arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel.

Les planprogrammet her

  • Opprettet av Linda Andreassen
  • Opprettet den 05.mar.2014
  • Sist oppdatert den 06.mar.2014
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn