OKO har vurdert forslag til nye veinavn, og foreslår følgende:

  1. Ringveien i Skrolsvik endrer navn til primært Vasskråa, sekundært til Stokmoveien
  2. Hamnveien i Skrolsvik endrer navn til Bergnakken
  3. Skoleveien på Stonglandseidet endrer navn til Hans Kristian Eriksens vei
  4. Larsebakken i Vangsvik endrer navn til Utsikten

Forslagene legges ut til høring, og sendes oppsittere, nabokommunene og  navnekonsulenten til uttalelse før endelig vedtak fattes.

Høringsuttalelser sendes Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik, eller postmottak@tranoy.kommune.no

Frist for uttalelse settes til mandag 20.08-2018.

Med hilsen
Tranøy kommune

Alf Rørbakk
rådmann