In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Disponering av dyrka eller dyrkbar mark

Generelt

Tema

- Næringsliv
- Jordbruk og skogbruk

Beskrivelse

Jordloven inneholder bestemmelser om vern av dyrka og dyrkbar jord. Det kan    søkes unntak fra bestemmelsen. Noen søknader innebærer midlertidig omdisponering, f.eks. skogplanting, produksjon av juletrær og pyntegrønt, golfbaner og campingplasser, mens andre innebærer varig omdisponering, bl.a. oppføring av bygninger og anlegg.

Målgruppe

Eiere av landbrukseiendommer.

Kriterier/vilkår

 

Pris for tjenesten

- Landbruksdepartementet har i rundskriv fastlagt gebyr for tjenesten.
- Behandlingsgebyr: kr 750.

 

Eksterne lenker

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Jordlova § 11

Forskrift om konsekvensutredninger
Forskrift om nydyrking

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Erverver av fast eiendom søker på standard søknadsskjema etter at forpliktende avtale om kjøp er inngått.

Søknadsskjema

Søker må gi sende skriftlig søknad med en kort beskrivelse av tiltaket. Det må opplyses om bakgrunn for tiltaket, hva arealet brukes til i dag og hvordan det skal brukes i framtida. Arealet må tegnes inn på kart i passende målestokk og omfang/antall daa eller kvm som skal omdisponeres må oppgis.

Gnr./bnr. på eiendommen og navn på grunneier må alltid oppgis. Kommunen kan veilede om hva en søknad må inneholde.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
9304 Vangsvik

Søknadsbehandling

Kommunen vil behandle saken så snart som mulig.

Evt. klage til Fylkesmannen.

Saksbehandlingstid

Foreløpig svar gis innen 3 uker. Endelig svar innen 2 måneder etter at fullstendig søknad om konsesjon foreligger

Vedlegg

Kart i passende målestokk for tiltaket


Klagemulighet

Forvaltningslovens regler gjelder.

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet:  Plan og næring
Ansvarlig leder:  Audun Sivertsen
Saksbehandler/kontaktperson Fagleder landbruk: Reidun Aspmo.
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig Fagleder landbruk Reidun Aspmo

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato 03.03.06

  • Opprettet av John Olav Edvardsen
  • Opprettet den 21.feb.2011
  • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn