In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på eiendommen gnr 16 bnr 6

Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på eiendommen gnr 16 bnr 6 datert 21.09.15 egengodkjennes i samsvar med Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12.

Planen er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Troms innen 3 uker etter at vedtaket er kunngjort, jfr. Forvaltningsloven kap VI.

Med hilsen Tranøy kommune

Audun Sivertsen leder forvaltning

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER PÅ EIENDOMMEN GNR 16 BNR 6.pdf

Vedlegg:

  1. Adresseliste
  2. Saksfremlegg og protokoll fra møte 16.02.16
  3. Planbeskrivelse datert 21.09.15
  4. Reguleringsbestemmelser datert 21.09.15
  5. Tegninger som vedlegg til planforslaget datert 21.09.15
  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 24.feb.2016
  • Sist oppdatert den 24.feb.2016
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn