Kommunehuset i Vangsvik: fra kl 09.00 - 14.00

med unntak for byggesaksbehandling som har følgende åpningstider:

tirsdag og torsdag fra kl 09.00 - 14.00 (du får snakke direkte med byggesaksbehandler. Det må påregnes litt ventetid.)