In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse.

Generelt

Tema

 

Beskrivelse

Her er en oversikt over byggetiltak som det ikke er nødvendig at du søker kommunen om tillatelse til å utføre.

 • Frittliggende, mindre uthus på bebygd eiendom som du ikke skal bruke til å bo i. Mønehøyde kan være inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 m. Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15 m2. Avstanden til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0 m.
 • Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde
 • Reinstallering og reparasjon av ildsted
 • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning
 • Innhegning mot vei med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 • Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som monteres flatt på vegg. Unntaket gjelder ikke hvis du ønsker å montere flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade
 • Mindre antennesystem. Antennemast kan ha høyde inntil 2,0 m. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m
 • Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 2,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 • Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 • Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep
 • Mindre vesentlig fasadeendring

Du finner en full opplisting av type tiltak som ikke krever søknad og tillatelse i plan- og bygningsloven med forskrift (se lenker i feltet Regelverk under). Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.
 

Målgruppe

Bolig og eiendom

Kriterier/vilkår

Tiltaket må ikke føre til fare eller ulempe for omgivelsene. Det skal ikke være i strid med plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Er du i tvil om byggetiltaket oppfyller vilkårene, så kontakt kommunen for nærmere informasjon. Husk at du er selv ansvarlig for at byggetiltaket ikke skjer i strid med de reglene som er nevnt. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.

Pris for tjenesten

 

 

Samarbeidspartnere

 

Eksterne lenker

 
 
 
 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Plan- og bygningsloven § 20-3:http://www.lovdata.no/all/tl-20080627-071-029.html - 20-3
Forskrift om byggesak § 4-1: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0488.html - 4-1

 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 

Søknadsskjema

 

Søknadsfrist

 

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Postmottak
9304 Vangsvik
 

Søknadsbehandling

 

Saksbehandlingstid

 

Vedlegg


Klagemulighet

 

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Plan og næring
Ansvarlig leder: Audun Sivertsen
Saksbehandler/kontaktperson: Ted Skoglund
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Ted Skoglund

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

 • Opprettet av John Olav Edvardsen
 • Opprettet den 20.apr.2011
 • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn