In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Breiband i Tranøy

Ordføreren har fått en del henvendelser om bygging av fiberaksessnett for breiband i kommunen. Spørsmålene har spesielt tilknytting til det arbeidet som foregår med legging av fiber over Stonglandet

Av ordfører Odd Arne Andreassen

Tranøy kommune bygde i årene 2004-2005 radiobasert breiband i kommunen. Drifta av tilbudet ble satt bort til privat firma Tranøy Telecom i 2008.

Breibandfylket Troms (BBFT) startet i 2004 utbygging av fiberbasert stamnett i fylket. Her er det viktig å presisere at BBFT ikke har som oppgave å bygge aksessnett. Dette fremgår av eieravtalen og er sist presisert i fylkestingsvedtak i juni -2013.

Pr. i dag er det strekt fiber til Vangsvik og til Stonglandseidet, i regi av BBFT. Det går også fiber opp gjennom Lakselvdalen til Svanelvmo som forgreiner seg til Stonglandseidet og til Ytre Senja. Kommunehuset, skolene og helsesentret er påkoblet fiberen til BBFT. Det er også strekt fiber fra Rødsand til Skrolsvik. Dette er Telenor sin fiber. I dag holder BBFT på med fiberlegging fra Breivika til Stonglandseidet. Denne fiberen er en del av en fiber som går fra Harstad til Rolløya og videre til Stonglandet. Når denne er ferdig fram til Tromsø vil fylket ha to separate linjer/stamnett gjennom fylket og den ene kan erstatte den andre ved linjebrudd. Fiberen over Stonglandet (Breivika-Stonglandseidet) er i følge BBFT klargjort for tilkobling av aksessnett.

BBFT skal som nevnt ikke bygge aksessnett.  Med de rammebetingelsene som er for bygging av aksessnett er det vanskelig å få lønnsom drift i grisgrendte strøk. Det er derfor liten interesse blant kommersielle aktører for å bygge aksessnett i distriktene. Det som er bra i Troms er at det er på plass et stamnett som gir et meget godt utgangspunkt for framtidig utbygging av aksess til innbyggerne. Telenor sin praksis har vært å bygge fiber til sine telefonsentraler og bruke det gamle telefonnettet til å levere internettaksess.

BBFT gjordefor ca. 2 år siden et overslag på hva en fiberaksessutbygging i hele kommunen ville koste. Overslaget var på ca. 33 mill kr. Tranøy kommune har pr. i dag ikke konkrete planer om bygging av fiberaksessnett i kommunen, men vil følge med på utviklinga av rammebetingelsene for bygging av fiberaksess.

  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 29.okt.2013
  • Sist oppdatert den 29.okt.2013
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn