In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Borgerlig vielse

Fra 01.01-18 er vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene. Planlegger dere å gifte dere borgerlig etter denne datoen, må dere ta kontakt med hjemkommunen til en av brudeparet. Man kan altså søke borgerlig vielse i Tranøy hvis minst den ene av brudeparet er bosatt her.

Skjema må sendes folkeregisteret

Det første som må gjøres er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovelseserklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. For personer bosatt i Tranøy er dette Skatt Nord Tromsø. Folkeregisteret sjekker så om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Du finner alle skjemaene og en beskrivelse av prosessen hos Skatteetaten.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Ta kontakt med kommunen

For å kunne gifte dere i Tranøy kommune, må dere sende en søknad. Søknaden må inneholde ønsket dato og klokkeslett for vielsesseremonien, samt original prøvingsattest fra folkeregisteret. Denne kan dere enten sende til kommunen på adressen Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik, eller levere ved personlig oppmøte på kommunehuset.

Har du spørsmål, kan du kontakte fellestjenesten på tlf  7787 4000.

Hva koster det?

Borgerlig vielse er gratis innenfor kommunens ordinære åpningstid i kommunens lokaler.

Hvem gjelder tilbudet for?

Kommunen plikter å ha et tilbud om vielse for kommunens egne innbyggere. Det er tilstrekkelig at en av brudeparet er bosatt i kommunen. Hvem som anses å være bosatt i kommunen vil følge av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse. Kommunens vielsesplikt omfatter også personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Hvordan foregår seremonien?

Brudepar, forlovere og gjester bør møte opp 10 – 15 min før avtalt tid for vielsen. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis en av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10 – 15 minutter. En folkevalgt eller en ansatt i kommunen står for vielsen. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vielsen. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.

Kommunestyret i Tranøy vil i møte 19.12-17 ta stilling til hvem i kommunen som skal ha oppgaven som vigsler, om kommunen skal tilby vielser til andre enn kommunens innbyggere, om tilbudet skal gjelde utenfor kommunens ordinære åpningstid og lokaler samt hva et eventuelt utvidet tilbud skal koste.

  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 27.nov.2017
  • Sist oppdatert den 27.nov.2017
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn