Felles styrer/virksomhetsleder: Inger Rydningen

Kommunen har full barnehagedekning.

Søknadsskjema får du i barnehagen, på kommunehuset eller her.

Søknadsfrist til hovedopptak 2019 er 31. mars.