In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Barn og familie

:: Barnevern 
:: Barnehage
:: Skole
:: SFO

 

Barnevern

Kommunene Berg, Lenvik og Tranøy har et vertskommunesamarbeid om barneverntjenester. Lenvik er vertskommune, og barneverntjenestens kontorer er lokalisert til Finnsnes, 3.etg. Kvistad senter.

Barnevernet har som oppgave å sikre barn og unge trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenesten skal søke å avdekke atferds-, emosjonelle og sosiale problemer så tidlig så mulig, og sette inn nødvendige tiltak for å gi barn, unge og familier hensiktsmessige hjelp.

Barneverntjenesten samarbeider med andre offentlige instanser, som f.eks helsesøstertjenesten, barnehager, skoler, PPT, NAV og barne-og ungdomspsykiatri.

Barneverntjenestens ansvar og arbeid er regulert av Lov om barneverntjenester og består i hovedsak av følgende:

  • Råd og veiledning til foreldre og barn som er i en vanskelig situasjon
  • Hjelpe- og støttetiltak i hjemmet
  • Ivareta barn som har behov for et omsorgstilbud utenfor hjemmet
  • Utrede/lage sosialrapport i forhold til adopsjonssøknad
  • Samarbeide med andre offentlige instanser for å ivareta barn og unges interesser.

 Telefonnr. til Lenvik Kommune er 77 87 10 00

Barnehage

Tranøy kommune har to barnehager som tar inn barn mellom 0-6 år

Felles styrer/virksomhetsleder: Inger Rydningen

Dansesletta barnehage

2 avdelinger i Solli 

Besøksadresse:

Solliveien 64
9303 Silsand
Telefon: 909 78 919 / 908 45 756

1 avdeling i Vangsvik

Besøksadresse:

Rubbestadveien 64
9304 Vangsvik
Telefon: 915 14 351

Postadresse:

Tranøy kommune
Dansesletta barnehage
Vangsvikveien 298
9304 VANGSVIK

Stonglandet barnehage

2 avdelinger

Besøksadresse:
Mølnelva 10
9392 Stonglandseidet
Telefon: 907 19 643

Postadresse:

Tranøy kommune
Stonglandet barnehage
Vangsvikveien 298
9304 VANGSVIK

Søknadsskjema får du i barnehagen, på kommunehuset eller her:

Rettledning med søknadsskjema

Vedtekter for barnehagene i Tranøy

Søknadsfrist til hovedopptak er 10. mars. Kommunen har full barnehagedekning.

Priser:

Priser finner du i Tranøy Kommunes Betalingsregulativ

 

Skole

 

SFO

Kommunen gir SFO-tilbud i Stonglandet barnehage og Vikstranda skole.
Det må være to eller flere påmeldte for at et tilbud gis. 

Stonglandet SFO (Drives sammen med barnehagen)

Leder: Inger Rydningen

Besøksadresse:
Mølnelva 10
9392 Stonglandseidet
Postadresse:
Tranøy kommune
Stonglandet SFO
Vangsvikveien 298
9304 VANGSVIK
Telefon: 77 85 49 31

 

Vikstranda SFO

Leder: Sissel Sørensen

Besøksadresse:
Vikstrandveien 3
9304 Vangsvik
Postadresse:
Tranøy kommune
Vikstranda SFO
Vangsvikveien 298
9304 VANGSVIK
Telefon: 77 85 32 70/ 907 62288

 

Søknadsskjema for Stonglandet SFO og Vikstranda SFO
Vedtekter for Skolefritidsordningen

Priser:

Priser finner du i Tranøy Kommunes Betalingsregulativ

  • Opprettet av Asbjørn Beyer Log
  • Opprettet den 16.sep.2010
  • Sist oppdatert den 02.mar.2017
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn