In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Avløserordningene i landbruket

Generelt

Tema

- Næringsliv
- Jordbruk og skogbruk

Beskrivelse

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Tilskudd kan gis til avløsning ved blant annet

  • ferieavvikling
  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskuddet kan gis for å dekke faktiske utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren. Avløseren må være minst 16 år og kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller være ektemake/samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket.

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv skal bidra til å finansiere avløsning på driftsenheter med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon under sykdom. Ordningen skal også bidra til å finansiere avløsning på driftsenheter med planteproduksjon eller honningproduksjon under sykdom i tidsrommet 15. april til 1. oktober.

Målgruppe

Landbruksforetak. Brukere og ektefelle/samboer som følge av sjukdom mv. ikke kan delta i arbeidet på driftsenheten.

Kriterier/vilkår

Tilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon, dersom virksomheten er registrert i Enhetsregisteret og

  • er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak, eller
  • har hatt en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr 20 000 i løpet av de siste 12 månedene før registreringsdato

Søker må ha næringsinntekt jordbruk/gartneri fra foretaket. Nivået på næringsinntekten er knyttet opp mot grunnbeløpet (G) i folketrygden, og må minst tilsvare 1/2 G.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Jordlova
Forskrift om tilskot til avløysing
 

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Bruker søker på eget fastsatt skjema. Til søknaden må det legges ved kvitteringer for betalt arbeidsgiveravgift, betalt skattetrekk eller frikort, betalte feriepenger og bekreftet ligning. Ved bruk av avløser tilsatt i avløserlag må det legges ved dokumentasjon fra avløserlaget over utført avløsning. Til søknaden må det også legges ved sjukemelding ved sjukdomsavløsning eller lignende dokumentasjon i andre tilfeller.

Søknadsskjema

Skjema for avløsertilskudd ferie og fritid er det samme som det ordinære søknadskjemaet om produksjonstilskudd. Det er eget skjema for avløsertilskudd ved sykdom. Statens landbruksforvaltning har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.


Hvordan logge deg på SLFs elektroniske tjenester i Altinn?
Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og ved sykdom

Informasjon fra Statens Lanbruksforvaltning
Direkte til Skjema SLF-151

 

Søknadsfrist

Søknaden må være sendt inn seinest tre måneder etter siste dag som gir rett til tilskudd.

Søknaden sendes til

Tranøy kommune
Postmottak
9304 Vangsvik
 

Søknadsbehandling

Etter at fullstendig søknad med nødvendige vedlegg er levert kommunen, innhenter kommunen nødvendige opplysninger fra NAV og skattekontor. Søknaden oversendes Fylkesmannens landbruksavdeling til utbetaling.

Saksbehandlingstid

Så snart dokumentasjon NAV og skatteoppkrever kan innhentes.

Vedlegg

Avhengig av hvilken type avløsning det er snakk om, se forskrift om tilskott til avløysing under Lover og retningslinjer.


Klagemulighet

Vedtak som er gjort av kommunen kan klages til fylkesmannen. Vedtak som er gjort av fylkesmannen kan klages til Statens landbruksforvaltning.

 

Kontakinformasjon


Ansvarlig enhet: Plan og næring
Ansvarlig leder: Audun Sivertsen
Saksbehandler/kontaktperson: Reidun Aspmo
Avtale med saksbehandler kan gjøres ved henvendelse til kommunen

Telefon:  77874000
Telefaks: 77874001
E-postadresse: postmottak@tranoy.kommune.no

Postadresse: Tranøy kommune, 9394 Vangsvik
Besøksadresse: Kommunehuset, Vangsvik
Åpningstid: 0800 – 1545 (vinter) til 1500(sommer)


 

Andre opplysninger

 

Dato opprettet 02.02.2010
Ajouransvarlig: Reidun Aspmo

Dato oppdatert 04.09.08
Publiseringsdato

  • Opprettet av John Olav Edvardsen
  • Opprettet den 06.apr.2011
  • Sist oppdatert den 10.jun.2011
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn