Formannskapets innstilling til Årsbudsjett 2019 – økonomiplan 2019 og Betalingsregulativ 2019 er i henhold til kommunelovens §§ 45.3 og 44.7 lagt ut til alminnelig ettersyn i perioden 29. november til 14. desember 2017 på Nærbutikken Vangsvik, Joker Stonglandseidet, på kommunehuset i Vangsvik og på kommunens facebook- og hjemmeside.

Kommunestyret behandler sakene i møte 18.12.2018.

Jan Fredrik Jenssen
Ordfører
Tranøy kommune