Arealdelen er juridisk bindende for all eiendom og bruk av denne, jf. plan og bygningsloven.
Gjeldene arealplan ble vedtatt 18.6.2019, kommunestyresak 27/19.

I hendhold til plan og bygningsloven skal kommunestyret vurdere kommuneplanen minst en gang i løpet av hver valgperiode.