In English

 
Kontrast Tekststørrelse: A A A

Arealplan

Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027

Arealdel av kommuneplanen beskriver arealforvaltningen innenfor bestemte arealbruksformål. Denne gir føring for virksomhet og utvikling.

Arealdelen er juridisk bindende for all eiendom og bruk av denne, jfr plan og bygningsloven.
Gjeldene arealplan ble vedtatt i 16.02.2016, kst sak 2/16

Ihht til plan og bygningsloven, skal kommunestyret vurdere kommuneplanen minst en gang i løpet av hver valgperiode.


Vedlegg

1. Melding om vedtak

2. Planbeskrivelse

3. Planbestemmelser og retningslinjer

4. Plankart

5. Temakart landbruk

 

 

  • Opprettet av John Olav Edvardsen
  • Opprettet den 09.jun.2011
  • Sist oppdatert den 17.okt.2016
Del på Facebook     Del på Twitter Twitter     Skriv ut Skriv ut Tips en venn Tips en venn