1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 10 minutter offentlig spørretid i møtesalen.

2. Spørretiden utløper når det ordinære kommunestyremøte settes.

3. Alle personer bosatt i Tranøy kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.

4. Rettes spørsmålet til kommunestyret avgjør ordføreren, eventuelt i samråd med gruppelederne, hvem som skal svare.

5. Spørsmål skal være innlevert skriftlig til ordføreren innen kl. 12.00 en uke før møtedagen.

6. Spørsmålene skal gjelde kommunale forhold.

7. Etter at spørsmålet er blitt besvart, gis det adgang til 2 korte replikker mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet ( 2-3 min.).

8. Oppstår det tvil om tolkningen av disse retningslinjene, avgjør møteleder spørsmålet.

9. Spørsmål og det skriftlige svar tas inn i protokollen.

 

Skjema for innsending finner du her:

Skjema sendes til:Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller på e-post til: postmottak@tranoy.kommune.no spørreskjema lastes som vedlegg til e-post.