Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forslag til reguleringsplan for «Daltun i Vassvik»

Utlegging til offentlig ettersyn og høring

Utvalg for plan-, næring og drift har i møte 9.10.19 sak 72/19 vedtatt å legge ut reguleringsplan for Daltun i Vassvik  til offentlig ettersyn og høring.

Reguleringsplan for Øvre Vangsvik

Kunngjøring av vedtak - Plan ID1927201703

Kommunestyret i Tranøy har i møte den 24.09-19 i sak 36/19 egengodkjent reguleringsplan for Øvre Vangsvik, Plan ID1927201703, med planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart datert 27.06-19 i samsvar med Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12.