Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arealplan

Kommuneplanens arealdel 2019-2020

Arealdel av kommuneplanen beskriver arealforvaltningen innenfor bestemte arealbruksformål. Denne gir føring for virksomhet og utvikling.

Risøynes

Forslag til reguleringsplan for Risøynes

Utlegging til offentlig ettersyn og høring

Detaljreguleringsplan for Risøynes i Tranøy kommune, er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 17. juni til 16. august. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, område BFT 7 og BFR 5. Forslagsstiller er grunneier og ønsker å utvikle et attraktivt anlegg for fritids-, rekreasjons- og turismebruk med en tydelig profil og aktiviteter tilknyttet den tradisjonelle nordnorske fiskarbondens liv og virke. Planen inneholder også et område der det skal tilrettelegges for fradeling og salg av hyttetomter til private.