Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Reasfaltering av Hofsøyveien

Som følge av reasfaltering av deler av Hofsøyveien vil man periodevis måtte stenge veistrekningen fra Hofsøyveien 437 og utover mot Hofsøy.

Kunngjøringer

SalMar kulturfond 2018

Tranøy kommune og SalMar Nord har inngått et samarbeid om etablering av kulturfond i Tranøy kommune. Målsettingen er å styrke satsingen på kultur og frivillig arbeid i Tranøy. Tiltak rettet mot barn, ungdom og grendeutvikling vil bli prioritert ved tildeling av midler.

Tranøy kommune har ledige midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensning fra jordbruket utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål med ordninga er å få til en mer målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger.

Reguleringsplan for Øvre Vangsvik

Utvalg for plan, næring og drift (PND) har i møte 30.05-18 vedtatt å legge forslag til områderegulering for delområde Øvre Vangsvik ut til offentlig ettersyn og høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 12–10 og § 12–11.