Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
08. november kl. 13:19

Ny hjemmeside

Vi arbeider for tiden med ny hjemmeside, vi beklager de ulemper det medfører

Les mer clear

Kunngjøringer

Kommunale gebyrer og egenbetaling

Faste månedlige betalinger for tjenester som barnehage, skolefritidsordning, husleie m.m. faktureres og sendes ut innen den 1. i hver måned, med forfall den 25. i samme måned.

Utsending av mer tilfeldige fakturer, for eksempel ved krav om betaling av byggegebyr, oppmålingsgebyr og lignende skjer ukentlig.
Eiendomsavgifter og eiendomsskatt faktureres fire ganger årlig med forfall ca 25 februar, mai, september og november.
Avregning på vannmålere for foregående år blir foretatt i januar hvert år.

Åpen talerstol - spørsmål til spørretimen

Tranøy kommunestyre åpner opp for å gjennomføre åpen talerstol i kommunestyremøtene. Spørsmålene må sendes inn til postmottak senest en uke før møtedato.

Offentlig ettersyn - Biomasseøkning

Ifølge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad fra SalMar Farming AS, for offentlig utlysning og kommunal behandling – biomasseøkning lokalitet Lekangsund II i Solbergfjorden, Tranøy kommune

Kunngjøring - endringer av forskrift og vedtekter - eiendomsskatt

Forslag til revidering av Tranøy kommunes eiendomsskattevedtekter og Tranøy kommunes retningslinjer for alminnelig taksering, legges med dette ut for høring jf fvl § 37, som følge av endringer i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 19.12.2017, som trer i kraft fra 01.01.2019.

Revidering av kystplan Midt- og Sør-Troms

To år etter at prosjektet "Kystplan Midt- og Sør-Troms" gav oppdaterte kystsoneplaner i Midt- og Sør-Troms går 12 kommuner i gang med revidering av planene.