Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Reasfaltering av Hofsøyveien

Som følge av reasfaltering av deler av Hofsøyveien vil man periodevis måtte stenge veistrekningen fra Hofsøyveien 437 og utover mot Hofsøy.

Kunngjøringer

Reguleringsplan for Øvre Vangsvik

Utvalg for plan, næring og drift (PND) har i møte 30.05-18 vedtatt å legge forslag til områderegulering for delområde Øvre Vangsvik ut til offentlig ettersyn og høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 12–10 og § 12–11.

Offentlig ettersyn - Biomasseøkning

Ifølge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad fra SalMar Farming AS, for offentlig utlysning og kommunal behandling – biomasseøkning lokalitet Lekangsund II i Solbergfjorden, Tranøy kommune

Kunngjøring - endringer av forskrift og vedtekter - eiendomsskatt

Forslag til revidering av Tranøy kommunes eiendomsskattevedtekter og Tranøy kommunes retningslinjer for alminnelig taksering, legges med dette ut for høring jf fvl § 37, som følge av endringer i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 19.12.2017, som trer i kraft fra 01.01.2019.