Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Invitasjon til informasjonsmøter høsten 2019

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

Kunngjøringer

Reguleringsplan for Øvre Vangsvik

Kommunestyret i Tranøy har i møte den 24.09-19 i sak 36/19 egengodkjent reguleringsplan for Øvre Vangsvik, Plan ID1927201703, med planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart datert 27.06-19 i samsvar med Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12.