Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Kunngjøringer

Senja kommune - ny gebyrforskrift

Ny gebyrforskrift for oppgaver etter plan- og bygningsloven, jordloven, forurensningsloven, vegloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven i Senja kommune.

Reguleringsplan for Øvre Vangsvik

Kommunestyret i Tranøy har i møte den 24.09-19 i sak 36/19 egengodkjent reguleringsplan for Øvre Vangsvik, Plan ID1927201703, med planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart datert 27.06-19 i samsvar med Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12.